Archív štítků: právo na vzdělání

Úmluva o právech dítěte je důležitým dokumentem pro každé dítě. Jedná se o mezinárodní konvenci, která stanovuje občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí. Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 a její dodržování kontroluje Výbor pro práva dítětě OSN. Celkově ji ratifikovalo 193 států.

Obsahuje dva hlavní body, a to práva dítěte a povinnosti státu. Mezi hlavní práva dítěte patří: právo na život, právo na jméno, právo poznat své rodiče a být jimi vychován, svoboda projevu a svbodný přístup k informacím, svoboda myšlení a náboženského vyznání, svoboda sdružování a pokojného shromažďování, právo na ochranu soukromí.

Dále právo na ochranu před násilím, ponížením a vykořisťováním, právo na výhody sociálního zabezpečení, právo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj, právo na vzdělání, právo na využívání vlastního jazyka, právo na odpočinek a volný čas, právo na ochranu před nebezpečnou prací a mnoho dalších.

Mezi hlavní povinnosti státu patří například: přijmutí opatření ke snížení dětské úmrtnosti, k zajištění lékařské pomoci dětem, k rozvoji zdravotní osvěty, k zabránění únosů a obchodování s dětmi, k ochraně dětí před mučením a zbavením svobody a spousta dalších.

Vložil Děti & jejich práva | Štítek , , , , | Zanechat komentář