ONLINE MAGAZÍN

Aké sú zásady rekonštrukcie bytov Bratislava, ak bývate v podkroví

Ak sú pre vás rekonštrukcie bytov Bratislava tou aktuálnou témou veríme, že nasledujúce riadky vám budú pri týchto aktivitách nápomocné a všetko dôležité zvládnete podstatne jednoduchšie. Aj rekonštrukcie bytov v Bratislave sú však rôzne a my sa konkrétne zameriame na podkrovné priestory a byty umiestnené v tejto časti domu. Podkrovie je priestor milovaným i nenávideným a ak ste prívržencom prvého pohľadu, tak s nájdením vhodného bytu to budete mať o niečo ťažšie. Tieto nehnuteľnosti sú na trhu totižto absolútne “vychytané” a štandardne v nich nenastáva taký pohyb nájomcov ako napr. v prípade prízemných bytov. Poďme sa však pozrieť na niektoré zo zákonitostí v rámci rekonštrukcií bytov v Bratislave.  

Čo je potrebné zvážiť, ak riešite rekonštrukcie bytov Bratislava?

Rekonštrukcie bytov Bratislava a jej široké okolie
Stavby a rekonštrukcie bytov v Bratislave

Ak sa už teda na trhu nejaký podkrovný byt uvoľní, nevrhnite sa okamžite do jeho kúpy. Nehnuteľnosť tohto typu by mala byť podrobená vášmu prieskumu v oveľa väčšej miere ako je tomu pri byte na niektorom z ostatných podlaží. Dosť ľahko by sa totižto mohlo stať, že nehnuteľnosť preberiete po majiteľov, ktorému tento priestor nevyhovoval kvôli nejakej závade. Vy by ste sa následne museli venovať zložitým rekonštrukciám bytov v Bratislave a priestor by si mohol vyžadovať nemalé náklady na jeho sanáciu. Byt je predsa umiestnený pod strechou a tá si čas od času vyžaduje istú revíziu a finančné výdavky na nápravu prípadných nedostatkov. Pred kúpou by sme si teda na obhliadku rozhodne mali prizvať aj statika, ktorý dokáže svojim skúseným okom odhaliť skryté závady či nástrahy tohto miesta tak, aby sme sa prípadným rekonštrukciám bytov v Bratislave vyhli širokým oblúkom. Statik teda vizuálnou kontrolou dokáže preveriť, či je strešná konštrukcia schopná uniesť aj zvýšenú úroveň zaťaženia. Pokiaľ by tomu tak nebolo, dokáže navrhnúť presný variant prípadnej sanácie, ktorá môže pozostávať z úpravy alebo spevnenia takejto konštrukcie. Typickými poruchami akosti môže byť v prípade trámov ich praskanie, deformovanie a výnimkou nemusí byť ani prítomnosť hmyzu či drevokazných húb. Kontrole by nemali byť vystavené len trámy a potrebné je taktiež preveriť spojovacie prvky a spoje samotné, pričom ich závada sa môže týkať napr. ich skorodovania alebo uvoľňovania. Viac informácií získate na webovej stránke https://www.agorastav.sk/.