ONLINE MAGAZÍN

Paletové regály – efektívne skladovanie

V dnešnom svete, v ktorom sa obchod rozvíja závratnou rýchlosťou sa firmy snažia vyrábať čo najviac. S výrobou je spojený nielen obchod, ale aj zásobovanie tovarom či skladovanie už hotových výrobkov. V oboch prípadoch je však nutné preklenúť značný časový úsek medzi výrobou a samotnou dodávkou zásob od dodávateľa či sprostredkovaním výrobkov odberateľovi. Materiál, tovar či hotové výrobky sa najčastejšie uskladňujú v skladoch. Problémom súčasných skladov je však to, že sa v nich nachádza obrovské množstvo tovaru a nie je ľahké sa v ňom vyznať a využiť priestor efektívne. Kvalitné paletové regály však umožňujú šetriť priestor a robia sklad oveľa prehľadnejším.

Paletové regály – šikovný pomocník v oblasti skladovania materiálu

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt regalyViacerí z nás sa už s paletovými regálmi stretli, nájdu sa však aj takí, pre ktorých je tento pojem vzdialený. Paletové regály možno charakterizovať ako kovové konštrukcie, vďaka ktorým je možné ukladať tovar na seba. Výhodou paletových regálov je aj to, že vďaka nim dokážeme tovar ukladať aj pozdĺžne. Paletové regály sú vyrábané tak, aby boli v súlade so základným skladovacím prostriedkom, ktorým je paleta. Paleta umožňuje nakladať a presúvať tovar väčšieho množstva, čo uľahčuje manipuláciu s ním. Na palety je možné tovar aj stohovať. Paletové regály teda šetria skladový priestor a využívajú ho na maximum. Aby však bolo možné s paletami a s paletovými regálmi pracovať, je potrebné, aby sa v sklade nachádzal vysokozdvižný vozík. Vysokozdvižný vozík je základný prostriedok, vďaka ktorému je možné palety nakladať alebo skladať z paletových regálov. Je vyrobený tak, aby dokázal udržať a manipulovať aj s ťažkým tovarom.

Aké sú najväčšie výhody paletových regálov?

Paletové regály v súčasnosti nájdeme už v takmer každom skladovom priestore. Používajú sa už niekoľko desiatok rokov a bez ich prítomnosti v sklade by nebol zabezpečený efektívny chod skladu. Paletové regály sa v praxi osvedčili vďaka viacerým faktorom. Ako už bolo spomenuté, vďaka efektívnemu ukladaniu paliet šetria skladové priestory. Do skladu sa teda zmestí oveľa viac materiálu. Ďalšou výhodou paletových regálov je to, že robia sklad prehľadnejším. Paletové regály je možné aj označiť, vďaka čomu zamestnanec v sklade nájde potrebný tovar oveľa rýchlejšie. Rovnako tiež vďaka paletovým regálom aj jednoduchšie ustriehneme, aké zásoby sa na sklade nachádzajú. Či už zásob potrebných pre výrobný proces alebo zásoby hotových výrobkov, ktoré je potrebné distribuovať priamo k zákazníkovi.