ONLINE MAGAZÍN

Prečo je zapojenie prepäťovej ochrany dôležité?

V prvom rade je potrebné ujasniť, čo je prepäťová ochrana. Prepäťová ochrana je predlžovacím elektrickým prívodom, ktorý sa však od bežných elektrických prívodov odlišuje tým, že obsahuje aj bezpečnostné prvky. Tieto prvky majú podstatnú úlohu, ktorou je ochrana elektrických spotrebičov pred prepätím, ktoré môže vzniknúť v elektrickej sieti. Prepäťová ochrana môže byť použitá pre akýkoľvek elektrický spotrebič, no najpodstatnejšie je umiestniť ju tam, kde sú zapojené elektrické spotrebiče vysokej hodnoty. Zapojenie prepäťovej ochrany spoľahlivo ochráni akýkoľvek elektrický spotrebič, vďaka čomu sa vyhnete vzniku rôznych komplikácií, ktoré by v prípade prepätia v elektrickej sieti mohli nastať.

Kto by sa mal postarať o zapojenie prepäťovej ochrany?

Cenovo dostupné zapojenie prepäťovej ochrany
Aký postup je potrebné dodržať pri zapojení prepäťovej ochrany?

Zapojenie prepäťovej ochrany nie je jednoduchá práca a vyžaduje si odborné vzdelanie spolu s potrebnými zručnosťami. Ak ste premýšľali nad tým, že o zapojenie prepäťovej ochrany by ste sa postarali sami, zvážte, či na takúto prácu máte potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti. Práca v oblasti elektroinštalácií môže byť nebezpečná a to najmä v prípade, že ju vykonáva osoba, ktorá nevie, ako je potrebné s elektroinštaláciou narábať. Pokiaľ by sa do elektroinštalačných prác, ako napríklad do zapojenia prepäťovej ochrany, pustila osoba, ktorá nevie, ako je potrebné správne postupovať, mohlo by dôjsť ku vzniku niekoľkých komplikácií. Tou najzávažnejšou je ohrozenie zdravia či dokonca života, keďže ide o prácu s elektrickým prúdom. Ďalší problém, ktorý by sa pri neodbornom zásahu do elektroinštalácie mohol vyskytnúť je ten, že prepäťová ochrana bude zapojená nesprávne, v dôsledku čoho nebude schopná plniť svoj účel. Ak by ste sa takýmto komplikáciám radi vyhli a chcete mať istotu, že zapojenie prepäťovej ochrany prebehne hladko, zverte túto prácu do rúk profesionála.

Delenie prepäťovej ochrany

Prepäťovú ochranu je možné rozdeliť na 3 druhy, a tými sú prepäťová ochrana typu C, D alebo B. Najpoužívanejšie sú prepäťové ochrany typu B a typu C, ktoré sa nachádzajú takmer v každej domácnosti a používajú sa v tých častiach elektroinštalácie, na ktorú sú kladené vysoké nároky. Ochrana typu D je však taktiež dôležitá a je používaná najmä v zásuvkách, na ktoré sú pripojené malé elektrospotrebiče. O výber vhodného typu prepäťovej ochrany ako aj o jej zapojenie sa pre vás s radosťou postarajú odborníci, ktorých nájdete na internetovej stránke https://www.i-elektrikar.sk/.