ONLINE MAGAZÍN

Redukcia nákladov- dotácia na fotovoltaiku

Vlastniť fotovoltaickú elektráreň je snom viacerých z nás. Mnohí z nás však k realizácii jej výstavby jednoducho nepristúpia. Môžu na to vplývať viaceré faktory, najčastejším je však ich vyššia obstarávacia cena. Avšak ten, ktorý sa s myšlienkou ich výstavby pohráva určite vie, že existuje dotacia na fotovoltaiku. Dotácia na fotovoltaiku je udeľovaná zo strany vlády, ktorá si tiež uvedomuje dôležitosť týchto zariadení a snaží sa plne podporovať ich výstavbu. Dotácia na fotovoltaiku dokáže počiatočné náklady výrazne zredukovať. Aj keď v minulosti bolo jej získanie problematické, dnes je už dostupná takmer pre všetkých. Je to spôsobené tým, že počet udeľovaných dotácii sa z roka na rok zvyšuje.

Fotovoltaický systém je výnimočný vo viacerých oblastiach. Za jeho najväčšie výhody sa považuje ekologickosť, hospodárnosť, efektivita a vďaka získanej dotácii aj nižšia cena. Fotovoltaický systém je ekologický kvôli tomu, že pracuje vďaka slnečnej energii. Výhodou slnečnej energie je to, že je voľne dostupná takmer všade okolo nás, tak skoro sa nevyčerpá a zaraďuje sa medzi obnoviteľné zdroje. Okrem vstupných investícii teda nie sú potrebné žiadne dodatočné náklady na prevádzku fotovoltaických elektrárni. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fotovoltaikaEfektivita spočíva v tom, že elektrickú energiu dokáže vyrobiť s nižšími nákladmi a oveľa rýchlejšie. Výhoda nižšej ceny spočíva najmä v tom, že počas prevádzky zariadenia nie je majiteľ odkázaný na platenie účtov za elektrickú energiu jej dodávateľovi. Majiteľ fotovoltaického systému sa stáva výrobcom a dodávateľom elektrickej energie v jednej osobe. Nemusí sa teda každý mesiac trápiť nad tým, aký veľký účet za elektrinu mu príde a či ho stihol zaplatiť. Tieto činnosti si dokáže zabezpečiť sám. A práve byť vlastným výrobcom a distribútorom elektrickej energie je snom viacerých z nás. Okrem dotácie na fotovoltaiku tiež existuje aj bonus za akumuláciu energie. Pred samotným výberom fotovoltaického systému je však dobré poznať okolité podmienky, v ktorom sa bude táto elektráreň nachádzať. Fotovoltaické články sa neodporúča inštalovať na miesta, v ktorých nie je dostatok slnečného žiarenia. Zariadenie nebude efektívne a nebude pracovať tak, ako má. Ak sa teda rozhodneme fotovoltaický systém nainštalovať, musíme sa správne rozhodnúť, kam ho umiestnime a aký bude jeho sklon. Dôležité je si tiež vopred ujasniť, koľko panelov bude potrebných, aký bude ich nominálny výkon a aká je ich odhadovaná životnosť. Najdôležitejšie je však to, aby sme efektívne zvážili to, či je skutočne zariadenie výhodne inštalovať do určitej oblasti.