ONLINE MAGAZÍN

Bezpečnostné dvere a požadovaný stupeň ochrany

Bezpečnostné dvere je možné podľa stupňa ochrany rozdeliť celkovo do šiestich tried. Mnohí odborníci v tejto oblasti odporúčajú zákazníkom, aby sa pri kúpe rozhodovali pre dvere z minimálnej triedy číslo tri. Vďaka týmto bezpečnostným dverám bude vaše obydlie chránené pred útokom s použitím páčidla, hasáka, plastových a drevených klinov a podobne. Bezpečnostné dvere z tried číslo 5 a 6 sa na ochranu obydlí štandardne nepoužívajú, nakoľko sú inštalované ako ochrana trezorových miestností. Zákazník by sa pri výbere ďalej nemal striktne orientovať iba na základe nízkej ceny. Zbystriť treba najmä pri podozrivo nízkych cenách a dverách od neznámych a neoverených výrobcov.  

Bezpečnostné dvere nie sú len výplňou zárubne 

Bezpečnostné dvere a zárubne

Bezpečie s bezpečnostnými dverami

Zárukou kvality bezpečnostných dverí je certifikát, ktorým výrobca deklaruje určité vlastnosti týchto dverí a zaradenie do niektorej z bezpečnostných tried. Zákazník by si mal následne preveriť certifikáty, dodací list, výrobný štítok a ostatné doklady. V tomto ohľade je tiež potrebné skontrolovať, či sa na týchto dokumentoch zhoduje názov dverí z uvedením bezpečnostnej triedy a prípadná protihluková a protipožiarna odolnosť. Podozrivou môže byť aj situácia, keď cenová ponuka obsahuje rozdielny názov bezpečnostných dverí ako ich označenie na certifikáte alebo tento certifikát neobsahuje sľubovanú protihlukovú alebo protipožiarnu odolnosť. Takáto situácia môže prezrádzať, že sa jedná o certifikát k iným bezpečnostným dverám, prípadne ide o falzifikát. S tvrdením, že bezpečnostné dvere neplnia iba funkciu ochrany majetku, budeme súhlasiť zrejme všetci. Vo väčšine prípadov totižto predstavujú komplexné riešenie, a tak sa taktiež dokážu dokonale postarať o to, aby ich majitelia nepočuli každú výmenu názorov u susedov. Samozrejme to platí i opačne a ani susedia nebudú počuť prípadnú hádku u vás doma. Čím väčšia hodnota decibelov je teda na štítku dverí uvádzaná, tým menej hluku dané dvere prepustia. Takéto dvere sa tiež vyznačujú tepelno izolačnými schopnosťami, vďaka ktorým je možné ušetriť nemalú sumu vynaložených peňazí za teplo. Ak by navyše na schodisku vypukol požiar, osobám v byte je poskytnutá ochrana pred ohňom a tepelnému žiareniu v rozpätí pol hodiny až hodiny, v závislosti od typu dverí. Takýto čas plne postačuje do príchodu hasičov. Zo strany zákazníka by v tomto ohľade mala prebehnúť vizuálna kontrola prítomnosti tesnenia a protipožiarnej pásky. Toto tesnenie je navyše možné inštalovať i na zárubňu, čím sa čas ochrany samozrejme predlžuje. 

Odborníka na bezpečnostné dvere nájdete na internetovej stránke https://www.vstavaneskrine.com/.