ONLINE MAGAZÍN

Je laserová operácia očí bolestivá?

Laserova operacia oci, medicínsky známa ako laserom asistovaná keratomileúzia in situ (LASIK), je druh korekcie zraku, pri ktorej sa pomocou lasera pretvára rohovka oka, aby sa zlepšil zrak. Proces sa začína aplikáciou znecitlivujúcich kvapiek do oka na zníženie nepríjemných pocitov. Následne sa na povrchu rohovky vytvorí ochranná klapka, ktorá sa potom odklopí, aby sa odhalilo spodné tkanivo rohovky. Presne kalibrovaným laserovým lúčom sa potom odstráni mikroskopické množstvo tkaniva, čím sa zmení zakrivenie rohovky a umožní sa správne zaostrenie svetla vstupujúceho do oka, čím sa zlepší videnie. Po laserovom ošetrení sa ochranná klapka zloží späť na svoje miesto a slúži ako prirodzený obväz pri hojení oka. Hoci je laserová operácia očí vo všeobecnosti bezbolestná vďaka použitiu anestetických kvapiek, niektorí pacienti môžu pociťovať menší diskomfort alebo tlak. Po operácii sa môže vyskytnúť dočasné vyschnutie oka alebo svrbenie, ale silná bolesť je zriedkavá a treba ju okamžite nahlásiť očnému chirurgovi. Celkovo je laserová operácia očí rýchly, relatívne bezbolestný zákrok s vysokou mierou úspešnosti vo vhodne vybraných prípadoch.

Faktory, ktoré prispievajú k bolesti počas laserovej operácie očí

Laserová operácia očí: Ako prebieha, aké má metódy a rekonvalescenciu? +  Výhody a Riziká - Zdravoteka.sk

Laserová operácia očí, bežná a účinná liečba refrakčných chýb, ako je krátkozrakosť, hypermetropia a astigmatizmus, vyvoláva u potenciálnych pacientov obavy z bolesti. Vnímanie a prežívanie bolesti počas laserovej operácie očí je subjektívne a závisí od rôznych faktorov. Prvým je individuálna tolerancia bolesti. Niektorí ľudia môžu pociťovať mierny diskomfort podobný tomu, ako keby mali v oku riasu, zatiaľ čo iní môžu pociťovať výraznejší diskomfort. Ďalším faktorom je sedácia a lokálna anestézia použitá počas zákroku. Tie zmierňujú bolesť, ale pacienti môžu stále cítiť tlak alebo vibrácie. Ďalším faktorom je typ vykonaného zákroku. Napríklad pri operácii LASIK sa na rohovke vytvára lalok, ktorý môže vyvolávať určitý stupeň nepohodlia, zatiaľ čo pri PRK sa povrch rohovky priamo abluje, čo môže po operácii spôsobovať pocit škriabania. K pocitu bolesti významne prispieva aj technika a zručnosť chirurga. Používanie presného vybavenia a dodržiavanie procedurálnych krokov môže minimalizovať poškodenie tkaniva a následnú bolesť. Napokon, pooperačná bolesť je rôzna, väčšinou spôsobená suchosťou, zápalom alebo infekciou. V dôsledku toho je veľmi dôležité dodržiavať pooperačné pokyny, používať predpísané lieky a zúčastňovať sa na kontrolných návštevách. Napriek týmto faktorom väčšina pacientov opisuje laserovú operáciu očí skôr ako nepríjemnú než bolestivú.