ONLINE MAGAZÍN

Pomôžeme vám vybrať dostatočne kvalitné bezpečnostné dvere do bytu

Na trhu je dostupná celá škála rôznych bezpečnostných dverí do bytu, no nie všetky sú žiaľ aj naozaj bezpečnostnými a ich dôležitou súčasťou je teda oceľová konštrukcia, ktorá sa skrýva vo vnútri dverí. Spolu s viacerými oceľovými výstužami po stranách tvoria jeden kompaktný celok a jeho úlohou je ochrana majetku a zdravia obyvateľov v domácnosti. Kvalitné bezpečnostné dvere do bytu by teda mali na oboch stranách skrývať kovovú platňu a jej primárnou funkciou je odraziť násilné konanie útočníka. Významnú úlohu zohrávajú tiež istiace body a ich počet sa neraz stáva nástrojom marketingu. Nie všetci zákazníci sa v otázke bezpečnostných dverí do bytu dokonale orientujú a pokiaľ sa predajca začne oháňať veľkým počtom týchto bodov, tak menej skúsený záujemca sa týmto číslom môže nechať ľahko uniesť. V skutočnosti však počet istiacich bodov nijako nesúvisí so zaradením dverí do niektorej z bezpečnostných tried.  

Bezpečnostné dvere do bytu nechránia len pred násilným konaním útočníka

Bezpečnostné dvere do bytu od spoľahlivej firmy
História bezpečnostných dverí do bytu

Toto si zrejme uvedomuje len málokto z nás a bezpečnostné dvere do bytu si vo väčšine prípadov kupujeme primárne len kvôli odvráteniu neželaného konania útočníka. Tie nás však dokážu veľmi dobre chrániť aj pred prípadným požiarom, ktorý by vypukol na chodbe alebo v susednom byte. Súčasťou bezpečnostných dverí do bytu teda štandardne býva aj protipožiarna výplň. Dvere patriace do niektorej z vyšších bezpečnostných tried teda dokážu pokojne ochrániť byt a jej obyvateľov do 1 hodiny a tento čas je veľmi komfortným na zvládnutie požiaru zo strany hasičov. Konštrukcia dverí veľmi dobre izoluje aj hluk a pri niektorých hlučných situáciách na chodbe alebo v domácnosti sa táto funkcia hodí veľmi dobre. Bezpečnostné dvere do bytu sú kompaktným celkom a jednou z jej hlavných častí sú samozrejme aj bezpečnostné kľúče. Klasický kľúč, povedzme od pivnice alebo kočikárne v starších panelákoch, býva pomerne jednoducho kopírovateľným. Jednoznačne by sme teda mali siahnuť po kľúčoch z bezpečnostnej triedy. Pri niektorom zo sofistikovanejších riešení je dokonca bežné, že pri ich kúpe dostane zákazník bezpečnostnú kartu vybavenú kódom, na základe ktorého je možné urobiť ďalší kľúč. Viac sa dozviete na webovej stránke https://www.vstavaneskrine.com/.