ONLINE MAGAZÍN

Převodovky v průmyslové výrobě

Průmysl představuje důležitou součást ekonomiky v mnoha zemích. Pro mnohé země představuje základní složku, díky které přicházejí finanční prostředky do státního rozpočtu. V mnoha zemích je průmysl na tak vysoké úrovni i díky převodovkám, které se vyrábějí ve více provedeních. Jeden z nejpoužívanějších druhů převodovek představují šnekové převodovky, které nacházejí své široké uplatnění. Převodovky lze mezi sebou kombinovat. A právě šnekové převodovky patří do té kategorie, s níž lze kombinovat toho mnoho. Šnekové převodovky lze kombinovat s jinými typy. Účel této kombinace je jednoduchý – správnou kombinací elektropřevodovek lze dosáhnout vyšší převodový poměr v případě menších rozměrů. Šnekové převodovky představují neutrální řešení, protože je možné je aplikovat jednak do asynchronních motorů, tak i do krokových motorů.

Kombinace šnekových převodovek s jinými druhy převodovek

Šnekové převodovky v průmyslu

Varianty šnekových převodovek

Současně jsou dobrým řešením i pro servomotory či dokonce pro olejové náplně. Nejčastěji se s nimi setkáváme v dopravnících, a to ve všech typech, které existují. Nedílnou součástí takové převodovky je i šnekové soukolí, které slouží k jednomu jedinému účelu, a to k vytvoření kinematické a silové vazby mezi hřídelí, které jsou uloženy mimoběžně. Vazba se vytváří v místě, kde je příčka nejlepší. Šnekové soukolí s sebou přináší mnoho výhod. Největší výhodou je jejich malá hmotnost, díky které nedochází až k takové velké zátěží. Výhodou je však i to, že šnekové soukolí je možné nadměrně zatěžovat. Kromě toho je chod po celou dobu provozu tichý a současně i plynulý.

Jaká je optimální životnost šnekových převodovek?

Tak jako v případě ostatních zařízení, i v případě šnekových převodovek je jejich životnost ovlivněna několika parametry. Na životnost má výrazný vliv jejich kvalita. Není šneková převodovka jako převodovka. Důležitý je její výběr, přičemž bychom neměli vybírat hned první převodovku, na kterou narazíme. Kvalita je dána dvěma faktory, a to jednak výrobcem, který stojí za jejím zhotovením a současně i použité materiály, ze kterých byla vyrobena. Nedílnou součástí převodovky je i ozubení, které pokud je vyrobeno nesprávní výrobní technologií, ovlivní její kvalitu. Pokud chcete, aby šneková převodovka vydržela jako nová co nejdéle, dejte si záležet i na výběru maziva. Za kvalitou však stojí hlavně výrobce. Pokud si chcete i vy opatřit šnekové převodovky od kvalitního výrobce, navštivte https://vyboelectric.cz/,  kde najdete tak množství zajímavostí, jakož i jejich bohatou nabídku.