ONLINE MAGAZÍN

Vedenie účtovníctva – interne alebo externe?

So slovom účtovníctvo sa stretávame pomerne často. Pre niekoho je tento názov známy, pre iných zase španielska dedina. Čo si však pod ním predstaviť? Ako by ho mali jednotlivé subjekty viesť tak, aby bolo vedené správne? Účtovníctvo predstavuje pre spoločnosť citlivú záležitosť, nakoľko jeho výsledkom je to, ako daná spoločnosť v kalendárnom roku hospodárila. Preto by mali byť všetky informácie v účtovníctve zaznamenané správne a pravdivo. Ak zveríte účtovníctvo externej strane, prináša to so sebou mnoho výhod. Najväčšou je však to, že sa vám bude o účtovníctvo starať niekto, kto sa v tejto oblasti skutočne vyzná. Patríte medzi tých, ktorí sú povinní viesť účtovníctvo? Alebo jednoducho len neviete, či aj vy do tejto kategórie patríte? Odpoveď nájdete v zákone č. 431/2002 o Účtovníctve.

Ste povinní viesť účtovníctvo?

Účtovníctvo pre vašu firmu
Náležitosti v účtovníctve

Tento zákon definuje tých, ktorí sú povinný viesť účtovníctvo ako právnické osoby, ktoré majú svoje sídlo na území Slovenskej republiky. Ďalšiu kategóriu tvoria zahraničné osoby, ktoré na území Slovenska vykonávajú podnikateľskú alebo inú činnosť. Poslednou kategóriou sú živnostníci, a to konkrétne tí, ktorí nevedú daňovú evidenciu alebo takí, ktorí neuplatňujú všetky výdavky, ktoré im vznikli z ich činnosti v plnej výške. Ak patríte do niektorej z uvedených kategórií, vedeniu účtovníctva sa jednoducho nevyhnete. Je možné túto činnosť vykonávať vlastnoručne alebo delegovať vedením účtovníctva tretiu osobu z kategórie právnických alebo fyzických osôb. Ak zvažujete, aký spôsob vedenia účtovníctva je pre vás lepší, odpovedzte si na základné otázky, akými je napríklad veľkosť vášho podnikania, množstvo dokladov, ktoré je potrebné spracovať, zložitosť vášho účtovníctva, náklady na externé účtovnícke spoločnosti a fakt, či ste vôbec schopní účtovníctvo viesť samostatne. Najdôležitejším parametrom je veľkosť spoločnosti, a to z jedného jednoduchého dôvodu – je naozaj rozdiel medzi 1 a 100 zamestnancami. S menším počtom zamestnancom sa interné vedenie účtovníctva naozaj oplatí. Ak sa však počet vašich zamestnancov odvíja v stovkách, externému vedeniu sa určite nevyhnete.

Výhody vedenia účtovníctva externe

Spoločnosti, ktoré sa účtovníctvom zaoberajú zamestnávajú len skúsených odborníkov, ktorí si vedia poradiť s akýmkoľvek problémom. Nebudete sa viac musíť trápiť nad tým, či bude vaše účtovníctvo vedené správne a hlavne načas. Ak sa rozhodnete, že zveríte túto činnosť externej strane, vyberajte si zodpovedne. Navštívte stránku https://www.easystart.sk, kde nájdete kontakty na tých, ktorí vám ochotne pomôžu s akýmkoľvek problémom!