ONLINE MAGAZÍN

Mať dobrého účtovníka je výhra

Účtovníctvo je jedna z oblastí, kde naozaj potrebujete mať profesionála. Ak máte dobrého účtovníka, ktorý ovláda skutočne svoju robotu, má dostatok skúsenosti, tak máte v mnohých prípadoch vyhraté. Totižto účtovníctvo je tak široká a náročná profesia, že nie každý je schopní ju vykonať. Navyše sa pomerne rýchlo menia mnohí zákony a nariadenia, ktoré treba jednoducho len sledovať. Ak si kladiete otázku, čo všetko účtovníctvo obnáša je toho naozaj dosť. Jednou z dosť významných častí účtovníctva je aj mzdové účtovníctvo. Totižto to, aby ste mali spokojných zamestnancov, ktorí dobre a efektívne pracujú, potrebujú motiváciu. Tá je v mnohých prípadoch mzda. A dobrý mzdový účtovník vie práve v tejto oblasti poradiť.

Mzdové účtovníctvo to nie sú len výplaty zamestnancov

Mzdové účtovníctvo má mnoho funkcií

Úlohy mzdového účtovníctva

Ak si myslíte, že do mzdového účtovníctva sa zaraďuje len príprava a vyplácanie miezd, ste na omyle. Pretože mzdové účtovníctvo toho prináša so sebou omnoho viac. Ak sa bavíme o mzdovom účtovníctve, bavíme sa tiež o tom, že účtovník musí byť rozhľadení v daniach, a pri zamestnancoch, najmä v zákonníku práce. Čo všetko môžu, nemôžu , na čo majú nárok a nemajú nárok zamestnanci je celkom obtiažne ustrážiť. Príprava miezd so sebou nesie aj všetky úkony spojené so sociálnou či zdravotnou poisťovňou. A mzdové účtovníctvo nie je len príprava miezd. Taktiež účtovník musí vedieť ako správne ohodnotiť nadčasy, kedy majú nárok na vyplatenie nadčasov alebo na vybratie náhradného voľna. Ako sa nadčasy vyplácajú cez pracovný deň alebo počas víkendov a sviatkov. Taktiež je mzdové účtovníctvo zodpovedné za prípravu pracovných zmlúv či prípravu výpovede. Mzdový účtovník musí presne vedieť, čo si môže dovoliť zamestnanec voči zamestnávateľovi a naopak. Aké sú ich vzájomné práva či povinnosti, ktoré si musia voči sebe splniť.

Kde sa mzdové účtovníctvo naučím?

Ak vy ste mali záujem o tom, že sa chcete stať účtovníkom a zaoberať sa okrem iného aj mzdových účtovníkov, sú vám ponúkané mnohé večerné kurzy. Alebo pre svoje jednoduchšie pohodlie a samozrejme aj vyššiu presnosť si dajte mzdové účtovníctvo urobiť externej firme. Tie už dnes majú naozaj mnoho skúsených odborník v danej problematike.

Viac o službách mzdového účtovníctva na https://www.easystart.sk/.