ONLINE MAGAZÍN

Výhody zvárania pomocou zváracích elektród

Zváracie elektródy sú druh zváracej techniky. Jej predajom sa zaoberajú špecializované obchody, kde nájdete komplexný prídavný materiál, potrebný na zváranie. Zváranie je dnes využívané takmer v každej priemyselnej výrobe. Automobilový priemysel, elektrotechnické, či strojárske odvetvie sa nezaobíde bez odborných zváračov. Na to, aby mohli zvárači vykonávať túto prácu, musia byť vyučení v odbore zváračstvo, prípadne musia mať absolvovaný zváračský kurz. Cieľom kurzu je zvládnuť všetky používané postupy zvárania, zároveň rozoznávať materiál, ako sú zváracie elektródy, spájky, drôty a tyčinky. Aj napriek tomu, že má táto práca svoje riziká, je po nej dopyt a je vyhľadávaná. Profesionálni zvárači nemajú problém uplatniť sa na trhu práce.  

Druhy zváracích postupov

Zváracie elektródy na meď

Zváranie so zváracími elektródami

Jednotlivé technológie zváracích metód si okrem odlišného postupu vyžadujú aj použitie rôzneho prídavného materiálu. Rozoznávame tlakové zváranie, ktoré je vykonávané za studena, použitím sily, odporu, alebo trenia. Naopak tavný spôsob zvárania sa vykonáva pôsobením tepla, teda plameňom, elektrickým oblúkom, plazmou, alebo elektrickým lúčom. Najviac využívaná metóda je oblúkové zvárania elektrickým oblúkom. Jej princípom je spojenie dvoch kovov, ktoré môžu byť z odlišného materiálu, za pomoci ich zohrievania elektrickým oblúkom, ktorý vzniká medzi zváracou elektródou,  a zvarencom. Kov sa teda roztaví, tuhne a vytvorí zvar. Na tento proces pracovník potrebuje zváračku, zvárací horák, a zvárací materiál, ktorý použije v závislosti od toho, aký druh ocele potrebuje spojiť. Zváracie elektródy rozoznávame na tie, ktoré sú vhodné na zliatiny medi, niklu, hliníku, na ťažkozvariteľné ocele, prípadne vhodné na rezanie a drážkovanie.

Prínosy zvárania

Zváranie je vysokoefektívny spôsob, ako spojiť dva roztaviteľné materiály, ich následné zliatie a schladenie. Spoj, ktorý sa týmto procesom vytvorí, nazývaný zvar, je nerozoberateľný. Čisté a kvalitné zvary, rýchle zváranie, jednoducho dostupné a cenovo prístupné príslušenstvo, schopnosť spájať rôzne druhy materiálov a hrúbok, to všetko sú výhody, ktoré prináša oblúkové zváranie pomocou zváracej elektródy. Táto metóda zároveň zaručuje vysokú kvalitu zvarov, bez chybovosti a možnosť zvárania vo všetkých pracovných pozíciách. Samozrejme, aby sa predchádzalo nedostatkom, je nutné použitie kvalitného prídavného materiálu. Zváracie elektródy, drôty a tyčinky musia byť spoľahlivé, s výbornými vlastnosťami.  

Na stránke https://www.interweld.sk nájdete bohatú ponuku vysokokvalitného zváracieho materiálu. Spoločnosť dokáže spoľahlivo zásobovať výrobné závody, ktoré denne využívajú zvárací materiál.